Vuosikokous 2023 – kutsu

KOKOUSKUTSU

 

Seuran vuosikokous ke 25.10.2022 klo 18.30 Jäähallin kokoustilassa.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaaja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien /tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- jajäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäseneterovuoroisten tilalle

9. Valitaan toiminnantarkastajat ja tilintarkastajat sääntöjen 6§ mukaan

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Terveisin

Kalle Teliranta

Puheenjohtaja